top of page

KDCROCODILE

เกี่ยวกับเรา บริษัท ดงเครื่องหนังขุนเดช จำกัด และ บริษัท เครื่องหนังขุนเดช ฟู้ด (168) จำกัด

บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องหนังจระเข้แท้ในราคาส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณภาพส่งออกและงานฝีมือ

สินค้าทุกรายการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฏหมายอนุสัญญา CITES

ใบอนุญาตค้าผลิตภัณฑ์จากหนังจระเข้ ของ KDcrocodile บริษัท ดงเครื่องหนังขุนเดช จำกัด
bottom of page