top of page

สินค้าที่อยู่ในระหว่างการผลิต
Products in Process

ต้นแบบสินค้ากระเป๋าหนังจระเข้แท้หรือดีไซน์แบบที่อยู่ในระหว่างการผลิต โดยหากลูกค้าสนใจสามารถแจ้งชื่อรุ่น/ภาพสินค้าที่สนใจ, สี/ประเภทของหนังที่ต้องการแชทสอบถามทีมงานผ่านทางกล่อง Inbox ข้อความ

รายการผลิตที่กำลังดำเนินการ

   Skin Prepared คัดหนังแล้ว

In Plan อยู่ในแผนงาน

bottom of page